Om föreningen

Malmslättshus 10 är en bostadsrättsförening som omfattar 74 bostadsrättslägenheter fördelade på 24 lägenheter på 2 rum och kök, 31 lägenheter på 3 rum och kök samt 19 lägenheter på 4 rum och kök.
3 st lägenheter i Kärna Centrum 14 ägs av Linköpings kommun och används för förskoleverksamhet.
Utöver lägenheterna finns det 2 förråd, 4 cykelhus, återvinningsrum och ett hobbyrum.

Föreningen har  22 parkeringsplatser och 50 garage för uthyrning.

Adresserna för våra fastigheter är Kärna Centrum 4 – 14 och innefattas av fastighetsbeteckningarna Veteskörden 1 och Veteskorpan 1.

Husen blev färdiga för inflyttning under åren 1987 – 1988.

Stadgar

Bostadsrättsföreningens stadgar hittar du på
https://kund/riksbyggen.se/
Du behöver ha ett konto hos Riksbyggen för att kunna logga in. Besök riksbyggen.se för att skapa ett konto.

 


Hantering av personuppgifter

 

Tryggare hantering av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 börjar det nya EU- direktivet GDPR (Dataskyddsförordningen) att gälla. Dataskyddsförordningen innebär en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter, och samtidigt stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet. Dataskyddsförordningen innebär att du får bättre kontroll över vilka personuppgifter företag och organisationer har om dig och hur dessa används.

Rätten till privatliv – en mänsklig rättighet

Grunden till dataskyddslagstiftningen hittar man i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna samt i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

  • Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.
  • Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.
  • En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

Kort uttryckt kan man alltså säga att det handlar om en allmänmänsklig rätt till privatliv.

BRF MA 10 följer Dataskyddsförordningen och har du frågor eller funderingar så kan du vända dig till oss i styrelsen.