Styrelse

Styrelsen för Malmslättshus 10 ser ut enligt följande för 2019/2020

Ordförande
Bengt-Olof Johansson

Ordinarie ledamöter
Bo Fransson
Christian Antonsson
Vakant. Utses vid varje styrelsemöte fram till årsstämma
Kristina Bajoriuniene (Riksbyggens representant)

Suppleanter
Göran Karlsson
Roland Karlsson
Carina Kling
Rafael Plawski (Riksbyggens representant)