Underhållsarbete

 

Underhåll

Som alla förstår kräver våra fastigheter och utemiljö ett ständigt behov av både planerat och avhjälpande underhåll.

 

Det som har utförts hittills är, att våra fönster har blivit målade utvändigt. Dessutom har plåtytor på tak på KC 10 och 12 målats. Även de balkonger som har träpanel, samt de som ligger på översta våningen, målas, de senare med avseende på balkar och reglar. Detta sker enligt respektive bostadsrättshavares önskemål och det återstår ungefär 2 veckors jobb i augusti.
Det har väl inte heller undgått någon, att våra tak har blivit väldigt fina efter rengöring. Detta underlättar också för regnvattnet att ta rätta vägar.
Vidare pågår förnyelse på lekplatsen samt rengöring av plattsättningarna framför respektive  entre’.
Även husen kommer också att rengöras nedtill med högtryck, där smuts har stänkt upp.
Slutligen kommer våra gräsmattor att ses över beträffande de skador bl a som fordon tyvärr bidrar till. Det gäller även personbilar som inte sällan parkerar/åker på gräsmattor.

Arbetet med att hitta en lösning för att sätta upp stängsel runt parkeringarna, fortsätter efter semestern. Det stora problemet är att vi inte har klart med tomtgränsen gentemot kommunen.

Slutligen, förutom de beställda arbeten som nämnts ovan, har medlemmar bidragit med arbeten, exempelvis målning av trädgårdsmöbler och Kärnpunkten, planterat blommor i nyanskaffade urnor, samt målning av alla bänkar under entre’-taken.