Årets föreningsstämma genomförd

Årets föreningsstämma genomfördes den 20 november, med strax under 40 deltagare.
Sedvanliga mötesförhandlingar företogs med bl.a val av nya styrelsemedlemmar.

Till ny ordförande efter Lennart Eklöf valdes Bengt-Olof Johansson. Vidare valdes Jonas Sjöberg som ny ledamot, samt Ingegerd Kron som ny suppleant.

Efter mötesförhandlingarna visade Bengt-Olof naturbilder från det gångna året.

Vår tidigare ordförande Lennart Eklöf avtackades efter dryga 10 år som styrelsemedlem varav de sista 6 åren som ordförande.
Även Mats Ljung avtackades, efter 5 års arbete i styrelsen.

Hela gamla styrelsen tackades  Margot Hallqvists som representant för de boende, med var sin fin blomma

Avslutningsvis intogs landgång med dryck samt kaffe och kaka.
Nedan följer några bilder som bl.a. kommer från Bo och Anne-Marie Fransson


Lennart Eklöf överlämnar klubban till nye ordföranden, Bengt-Olof Johansson, som därefter tog tillfället i akt och tackade Lennart för mycket väl genomfört arbete i styrelsen och överlämnade en blomma.


Även Mats Ljung avtackades för mycket förtjänstfullt arbete med en blomma!


Här får styrelsen blommor och tackord från Margot Hallqvist.


Styrelse och valberedning med nyvalda. Fr v Bengt-Olof Johansson(Ordf),
Eva Karlsson(Valberedn.), Jonas Sjöberg(ny ledamot), Ingegerd Kron(ny suppleant), Anita Magnusson(ny i valberedn.), Bo Fransson(v. ordf), Christian Antonsson(sekr),
Roland Karlsson(Suppleant) och Göran Karlsson(Suppleant)