Corona-utbrottet

Med anledning av Corona-utbrottet:

Om någon boende i föreningen saknar stöd från anhörig eller vän och behöver hjälp med något utanför hemmet, så kontakta någon nedanstående i styrelsen så ska vi försöka att hjälpa till. Exempelvis kan det vara att ge stöd och råd i olika akuta ärenden.

Riksbyggen har framfört direktiv om att endast akuta fel ska anmälas tillsvidare, såsom t.ex. stopp i avlopp, stort värmebortfall och liknande.

Vid osäkerhet och frågor, kontakta nedanstående.

Kontaktinformation:

Bengt-Olof Johansson 0709-29 93 27,

Bo Fransson 0705-31 55 61

Christian Antonsson 0709-29 95 78